hoe verloopt een consultatie

1. Gesprek

Op grond van de holistische aanpak (alles in zijn geheel bekijken) binnen de Traditionele Chinese Geneeswijzen (TCG), is het heel belangrijk zo veel mogelijk informatie te verzamelen over de patiënt, om een totaalbeeld van de zieke en zijn klachten te krijgen.

Dikwijls zal de patiënt dus “rare” vragen krijgen, die precies niets met de aandoening te maken hebben. Zo zal meestal worden geïnformeerd naar de algemene toestand zoals kwaliteit van de slaap, eetlust, vertering, consistentie van de stoelgang, kleur van de urine...

Het is dus belangrijk om op voorhand goed aandacht te besteden aan het eigen lichaam, omdat bovenvermelde tekenen veel kunnen vertellen over de constitutie (aanleg) van de patiënt.

Typisch is ook de observatie van pols en tong: Tijdens de consultatie wordt de pols van de patiënt genomen op drie plaatsen en op drie niveaus, zowel links als rechts (zie foto). Daaruit kan bijkomstige informatie over de huidige toestand van de organen worden afgeleid. Er wordt op meer gelet dan enkel het hartritme (snelheid), o.a. de kracht van de polsslag, de diepte, de spanning, de regelmaat...

Voorts wordt de tong bekeken: de kleur en aard van zowel het tonglichaam als het tongbeslag. Ook dit vertelt meer over het ziektepatroon (typologie) en de organen (zie afbeelding). Voor een correct tongbeeld is het dus af te raden om op de dag van de consultatie de tong “proper” te schrapen met een tandenborstel of lepel (sommige mensen hebben deze gewoonte).

Naast deze typisch “Chinese” methoden, hechten we ook veel belang aan de “Westerse” diagnose (voordien door de huisarts gesteld). Diverse onderzoeksverslagen (zoals echografie, cardiogram, RX, CT-scan, urine- of bloedonderzoeken…) zijn ook voor de acupuncturist een waardevolle leidraad en deze verslagen (protocollen) mogen steeds meegebracht worden!

Omdat zoveel informatie moet ingewonnen worden, zowel vanuit Chinese als Westerse invalshoek, is het niet vreemd dat een “Chinese” consultatie vrij lang duurt. Als de aandoening nogal complex is, kan het eerste gesprek soms wel drie kwartier in beslag nemen. Voor eenvoudigere problemen kan dit op aanzienlijk kortere tijd worden afgerond.

Tijdens de volgende consultaties moet meestal gewoon kort worden geëvalueerd wat veranderd is (welke klachten verminderd zijn, of er eventueel nieuwe elementen zijn bijgekomen…), en zijn 5 à 10 minuten vaak voldoende voor dit gesprek.


2. Behandeling

Daarna moet dan nog begonnen worden aan de acupunctuursessie zelf: het eigenlijke “prikken”.

Naargelang de aard en plaats van de aandoening wordt een selectie van punten op het lichaam aangeprikt. Het aantal acupunctuurpunten kan sterk variëren, van slechts enkele (4 à 5) tot een redelijk aantal (10, 20 of uitzonderlijk zelfs meer). Wel wordt getracht de hoeveelheid te beperken. Voor een goed effect, moeten de naalden 20 à 30 minuten blijven zitten.

Meestal gebeurt het prikken in lighouding, soms ook in zithouding. Plaatsen die veel geprikt worden zijn: armen en handen, benen en voeten, buik, rug en nek.

Het zal voor de sessie nodig zijn bepaalde kleding uit te doen, maar het aantal te ontbloten zones wordt eveneens zo beperkt mogelijk gehouden. De patiënt kan hiertoe bijdragen door losse kledij te dragen (wijde broek, wijde mouwen). Dames dragen best geen broekkousen of nylonkousen.

Mensen die schrik van naalden hebben, mogen dit vrijuit zeggen. De acupuncturist zal hier zeker rekening mee houden (zachtere priktechniek, zo weinig mogelijk naalden…).

In een dergelijk geval kan om te beginnen bijvoorbeeld eerst één punt worden geprikt om de patiënt te laten “wennen” (en te laten ervaren dat het eigenlijk niet pijnlijk is). Vervolgens kan in samenspraak met de patiënt worden beslist of er al dan niet wordt verder geprikt.

Als de angst echter te groot is, kan eventueel gekozen worden om enkel Chinese kruidentherapie te volgen.


noot: deze informatie wordt u verstrekt door Harald Van der Biest, en is gebaseerd op eigen inzichten. de werkwijze van andere acupuncturisten kan verschillen van bovenstaande tekst.