harald en wan-chen

Harald Van der Biest

Na zijn humaniora in België vertrok hij in 1998 als 18-jarige vol overtuiging naar China (zie artikel) om er eerst een jaar Chinees en daarna 5 jaar de Traditionele Chinese Geneeskunde te leren. Deze opleiding volgde hij aan het “Hubei College of Traditional Chinese Medicine” in de stad Wuhan.

Alle lessen werden in het Chinees gegeven en het curriculum was nagenoeg hetzelfde als dat van de Chinese studenten (irrelevante vakken als politiek dienden westerlingen immers niet te volgen). In juli 2004 behaalde hij met onderscheiding zijn diploma. Om zichzelf te vervolmaken, heeft hij aldaar nog een extra jaar stage in de kliniek gedaan. In totaal studeerde hij dus zeven jaar in China, enkel tijdens de zomervakantie kwam hij telkens voor twee maanden terug. Hoe hij tijdens zijn jaren in China zijn echtgenote Wan-Chen leerde kennen, kunt u rechts lezen.

Op grond van zijn universitaire opleiding in China, voldeed hij aan de toelatingscriteria van de “Belgian Acupunctors Federation” (BAF), de Belgische beroepsvereniging van acupuncturisten.

Door lid te worden van deze organisatie beschikt hij over een verzekering burgerlijke en beroeps­aansprakelijkheid. Tevens wordt acupunctuur verstrekt door BAF-leden gedeeltelijk terugbetaald door enkele mutualiteiten en meerdere privé­-‌verzekeringen (op basis van uitgeschreven fiscale attesten).

Eén januari 2006 startte hij met een eigen praktijk in Wetteren. Omdat alle begin moeilijk is, en om een iets vlottere start te maken, heeft hij in 2007 de praktijk van Wilfried Legein in Aartselaar overgenomen. Wilfried was gezien zijn leeftijd immers al geruime tijd op zoek naar een opvolger. Hij liet zijn levenswerk met de grootste vaderlijke zorg en liefde over, op een hoogst bewonderenswaardige manier, waarvoor Harald hem altijd dankbaar zal blijven.


huidige kwalificaties:

  • Lic. Traditionele Chinese Geneeskunde aan het "Hubei College of Traditional Chinese Medicine" in Wuhan, China (1999-2005, incl. één extra jaar stage)

  • Lid Belgian Acupunctors Federation (BAF) (registratienr. 1.05.015.3)

  • Docent aan het "Opleidingsinstituut Voor Traditionele Chinese Geneeswijzen" (OTCG) in Antwerpen

  • Docent aan de "Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen"

  • HSK-diploma niveau 8 (Chinese Proficiency Test)

Wan-Chen Tsai

Na haar middelbare school in Taiwan in 1998, besloot zij in samenspraak met haar ouders om TCM (Traditional Chinese Medicine) te gaan studeren in China, omdat daar de échte oorsprong van de TCM ligt en er zeer ervaren en bekwame professors lesgeven.

In China heeft elke provincie één officiële erkende TCM- universiteit, en op aanraden van een familielid verkoos zij toevallig dezelfde school waar Harald in datzelfde jaar ook kwam studeren (zie links). Aangezien de officiële landstaal van Taiwan Chinees (Mandarijn) is, was het uiteraard niet nodig dat zij eerst nog een jaar de taal zou studeren, en kon zij een jaar vroeger afstuderen dan Harald. Tijdens de jaren dat zij beiden in Wuhan les volgden, waren er vaak momenten en activiteiten waar de buitenlandse studenten elkaar konden ontmoeten. Zo leerden Harald en Wan-Chen elkaar beter kennen en in 2006 traden zij in het huwelijk.

Van 2006 tot 2007 volgde Wan-Chen vele taalcursussen "Nederlands voor anderstaligen (NT2)" aan de Henleykaai (PCVO) en aan het Talencentrum van de universiteit van Gent (UCT). Een zware dobber, Nederlands is echt geen makkelijke taal!

Nadat zij op basis van haar diploma kon toetreden tot de “Belgian Acupunctors Federation” (BAF), is zij begin 2008 onmiddellijk beginnen meewerken met Harald in de praktijk te Aartselaar.

Sedert de opening van de nieuwe praktijk in Wetteren op 21 augustus 2010, helpt zij ook mee in de praktijk daar.


huidige kwalificaties:

  • Lic. Traditionele Chinese Geneeskunde aan het "Hubei College of Traditional Chinese Medicine" in Wuhan, China (1998-2003)

  • Lid Belgian Acupunctors Federation (BAF) (registratienr. 1.08.010.3)

  • Nederlands NT2 niveau 5 aan het "Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs" (PCVO) in Gent (2005-2006)

  • Nederlands voor anderstaligen niveau 5 aan het "Universitair Centrum voor Talenonderwijs" (UCT) van de Universiteit Gent (2007)