coronavirus

Tijdens de gedeeltelijke lockdown vanaf 2/11/2020 blijft de praktijk open, met oog voor strikte hygiëne, inachtneming van de geldende coronamaatregelen en zorg voor uw veiligheid.

Openingsuren kunnen deze periode enigszins afwijken.

Consultaties ten tijde van coronavirus? Een woordje uitleg:

  • Paramedische beroepen (waaronder ook acupunctuurpraktijken) zijn nooit verplicht geweest te sluiten op voorwaarde dat de zorg voor de patiënt echt noodzakelijk was (=niet-uitstelbaar). Vanaf 8/06/2020 verviel de regel omtrent de essentiële en niet-essentiële verplaatsingen. Vanaf dan bent u dus m.a.w. sowieso wettelijk in orde als u zich naar onze praktijk verplaatst, ongeacht of de nodige zorg al dan niet uitstelbaar is.

  • Vanaf juli werden de regels iets strenger. Het grootste verschil is de plicht een mondmasker te dragen in alle gesloten "openbare" ruimtes (incl. medische & paramedische praktijken) én ook in open lucht (=op straat) van zodra de afstandsregels niet kunnen nageleefd worden.

  • Vanaf 2/11/2020 werden niet-medische contactberoepen verplicht te sluiten. Het beroep van acupuncturisten valt net als dat van kinesisten en osteopaten onder de paramedische beroepen en mogen dus verder zorg blijven verlenen, mits inachtneming van strikte hygiënische maatregelen.

Concreet:

  • Situaties waarbij het nog steeds NIET toegestaan is op consult te komen:

   • Als u positief getest bent op het coronavirus;

   • Als u recent nauw contact hebt gehad met personen die besmet zijn met het coronavirus;

   • Als u verkouden bent, koorts heeft of (recent) symptomen aan de luchtwegen ontwikkelde.

  • Wanneer u op behandeling komt, geven we onderstaande adviezen mee:

   • Breng een grote handdoek (bv. een badhanddoek) of een laken mee, om op de behandeltafel te kunnen leggen tijdens uw behandeling.

   • Een mondmasker dragen is verplicht in de gemeenschappelijke delen van het gebouw (hal, gang, wachtruimte, onthaal).

   • Kom liefst alleen, en breng geen kinderen of partner mee tenzij dit absoluut noodzakelijk is omdat u bijvoorbeeld slecht te been bent.

   • Betreed de praktijk ten vroegste 5 minuten vóór het afgesproken uur, om de kans op contact met anderen in de wachtruimte te minimaliseren.

   • Houd bij het betreden van het gebouw, zowel in de gang(en) als in de wachtruimte altijd 1,5 meter afstand van andere mensen ("social distance").

  • Deze voorzorgen worden getroffen bij het betreden van de praktijk en tijdens de behandeling:

   • Wij dragen gedurende het hele contact met onze patiënten een medisch mondmasker.

   • Vóór elk fysiek contact met de patiënt ontsmetten wij telkens onze handen met alcogel.

   • In de wachtruimte is een fles alcogel aanwezig (pompje bevestigd aan muur in wachtruimte), waar u als patiënt ten allen tijde de handen kan ontsmetten. Gelieve dit bij het binnenkomen in de praktijk onverwijld te doen.

   • Elke behandelkamer wordt na de sessie zo lang mogelijk verlucht (>5 minuten), alvorens een volgende patiënt binnen te laten.

   • Het toilet in de praktijk kan (bij hoge nood) gebruikt worden, maar wij verzoeken om zeker na het toiletbezoek de handen te ontsmetten met de in de wachtruimte aanwezige alcogel (pompje bevestigd aan de muur).

   • Bij het verlaten van de praktijk wordt aanbevolen de handen nogmaals te ontsmetten met alcogel.

Laten we allen zo goed mogelijk de maatregelen toepassen, voor ieders veiligheid!