uitnodiging Open Acupunctuurdag

(dit was de oorspronkelijke uitnodigingsbrief)

bekijk de affiche

Op 11 november zetten vele acupuncturisten in heel België hun deuren open tijdens de “Open Acupunctuurdag” met als doel de acupunctuur en in het algemeen de Traditionele Chinese Geneeswijzen (TCG) meer bekend te maken bij het publiek.

Dit initiatief gaat uit van de Belgian Acupunctors Federation (kortweg BAF), de overkoepelende beroepsorganisatie van acupuncturisten in België. De opzet van deze actie is gratis informatie over deze complementaire geneeskunde te verstrekken en tevens vragen van geïnteresseerden te beantwoorden. (er zullen op deze dag dan ook geen consultaties kunnen worden gedaan)

Ook ik heb mij geëngageerd op wapenstilstand mijn praktijk open te stellen om aldus de acupunctuur en de TCG eens in het zonnetje te zetten. Dit zal ik doen door het geven van twee infosessies van telkens ongeveer twee uur, één in de voormiddag (aanvang om 10:00) en één in de namiddag (aanvang om 14:00).

Gedurende het eerste uur zal een diapresentatie worden vertoond over acupunctuur en TCG met bijhorende uitleg door mijzelf. Volgende onderwerpen zullen onder andere aan bod komen:

  • ontstaansgeschiedenis van acupunctuur

  • basisbegrippen binnen de TCG: Yin & Yang, Qi, de 5 elementen, meridianen, acupunctuurpunten…

  • korte info omtrent Chinese kruiden, Tuina (Chinese massage en acupressuur), Qi Gong, Tai Chi

  • indicaties waarbij acupunctuur/TCG kan helpen

Tijdens het volgende uur kunnen dan allerlei vragen worden afgevuurd, die ik zo goed mogelijk zal trachten te beantwoorden.

Dit is dus een ideale gelegenheid om meer te weten te komen over acupunctuur, op een vrijblijvende manier prangende vragen te kunnen stellen, uw eventuele twijfels en/of drempelvrees te overwinnen.

Iedereen is van harte welkom! Graag op voorhand afspreken/verwittigen als u wilt komen. Dit kan zowel telefonisch als per e-mail.

harald van der biest

interessante links:

1. meer algemene informatie over deze actie is te vinden op www.infoacupuncture.be (website

bestaat niet meer)

2. info over de BAF zelf vindt u op www.acupunctuur-baf.be